تبلیغات
کنکور آباد - اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با متقاضیان شركت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاههای فرهنگیان (مراكز تربیت معلم سابق) و تربیت دبیر شهید رجائی تهران وابسته به وزارت آموزش و پرورش در آزمون سراسری سال 1392

ضمن آرزوی توفیق الهی، به اطلاع كلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1392 متقاضی شركت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی تهران می‌رساند در این مرحله نیاز به اقدام خاصی ندارند و می‌بایست در مرداد ماه و همزمان با اعلام نتایج اولیه آزمون مذكور در صورتیكه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی دراین دوره ها شده باشند با در نظر داشتن شرایط و ضوابط دانشگاههای فوق مندرج در راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره 2)، نسبت به انتخاب رشته‌های تحصیلی موسسات فوق‌الذكر در اولویت‌های 1تا 100 فرم انتخاب رشته اینترنتی، اقدام نمایند لازم به ذكر است كلیه داوطلبان علاقه منداعم از اینكه در زمان ثبت‌نام بند 43 تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی مبنی بر علاقمندی به شركت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه های فوق را علامتگذاری نموده‌اند ویا علاقه مندی خود رااعلام ننموده اند ، می‌توانندباتوجه به نتیجه مندرج دركارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری سال 92 ضمن اعلام علاقمندی و واریز مبلغ 29.000 ریال (بیست و نه هزار) منحصراً بصورت الكترونیكی، از طریق كارت‌های بانكی عضو شبكه شتاب، نسبت به انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاههای یادشده اقدام نمایند.